مراقب قالیشویی های غیرمجاز باشید

این قالیشویی‌ها بر اساس نرخ مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عمل کرده به طوریکه نرخی ارائه شده توسط قالیشویی‌ها بین دو تا چهار هزار تومان متغیر است.

وی تصریح کرد: قالیشویی‌های دارای مجوز با کیفیت خوبی کار ارائه می‌دهند اما در صورت بروز مشکل و یا نارضایتی مراجعه‌کنندگان می‌توانند به صورت حضوری به اتحادیه فرش مراجعه کرده و با نظر کارشناس میزان ضرر و زیان وارد شده برآورد شود.


ﺭﺩﯾﻒ شناسه انجمن ﻧﺎﻡ رسته تلفن آدرس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ
.